Новогреческий язык. поговорки[111]
Κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε.
Лучше осла привязать, чем потом его искать.


[112]
Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι.
Лучше пять (штук) да в руке, чем десять где-то там.
Лучше синица в руке, чем журавль в небе.


[113]
Κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
Лучше потерять свой глаз, чем свое имя.
Лучше остаться без глаза, чем без доброго имени.


[114]
Κάλλιο 'νας φρόνιμος οχτρός παρά ένας φίλος παλαβός.
Лучше иметь достойного врага, чем сумасбродного друга.


[115]
Κάλλιο 'ν τα γράμματα από τ' άρματα.
Лучше заниматься учебой, чем оружием.
Лучше учиться, чем воевать.


[116]
Κάλλιο να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται.
Лучше пусть завидуют, чем жалеют.


[117]
Κάλλιο να ζείς με το διάολο παρά με κακιά γυναίκα.
Лучше жить с дьяволом, чем с плохой женщиной.


[118]
Κάλλιο της γης κατάλυμα παρά του κόσμου γέλιο.
Лучше смерть, чем позор.


[119]
Κατά μάνα και πατέρα, κατά γιό και θυγατέρα.
Яблоко от яблони не далеко падает.


[120]
Κατά πού (или όπως) στρώσεις, θα κοιμηθείς.
Как постелешь, так и поспишь.
Что посеешь, то и пожнёшь.


[121]
Κατά τον καιρό και το χορό.
Каждому овощу своё время.


[122]
Κατά το μαστρο-Γιάννη και τα κοπέλια του.
Какой мастер - Яннис, такие и сыновья у него.
Каков поп, таков и приход.


[123]
Κι ο άγιος φοβέρα θέλει.
Доже святой нуждается в устрашении.


[124]
Κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει.
Ворон ворону глаз не выклюет.


[125]
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει.
Язык без костей, однако кости перемалывает.
Язык мягок, а кости ломает.
Язык - опасное оружие.


[126]
Και την πίτα ολόκληρη, και το σκύλο χωρτάτο.
И пирог цел, и собака сыта.
И волки сыты, и овцы целы.


[127]
Καλή ζωή, κακή διαθήκη.
Честная жизнь - плохое завещание.


[128]
Κι οι τοίχοι έχουν αφτιά.
И у стен есть уши.


[129]
Κρασί κι αλήθεια.
Истина в вине


[130]
Λαός 'ξαγριεμένος, φουρτουνιασμένη θάλασσα.
Разъярённая толпа все равно, что бушующее море.


[131]
Λύκος με προβιά αρνιού.
Волк в овечьей шкуре.


[132]
Μάθε τέχνη κι άσ'τηνε κι αν πεινάσεις πιάσ'τηνε.
Освой ремесло и оставь его, а когда наступит нужда используй это ремесло.
Новому учиться - всегда пригодиться.


[133]
Μάτια που δε βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται.
Глаза, которые не видишь, быстро забываются.
С глаз долой, из сердца вон.


[134]
Μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις.
С мечом придёшь, от меча и погибнешь.


[135]
Μ'ένα σμπάρο, δυο τρυγώνια.
Одним выстрелом двух голубей убить.
Одним выстрелом двух зайцев убить.


[136]
Μια του κλέφτη, δυό του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα.
Раз повезло вору, два повезло вору, а в третий раз наступил его чёрный день.
Раз на раз не приходится.
Не надо искушать судьбу.


[137]
Μια του φίλου, δυό του φίλου, τρεις και την κακή του μέρα (την κακή ψυχρή του).
Раз по-дружески, два по-дружески, а в третий раз могут уже и не помочь.
Не надо злоупотреблять дружеским отношением.
Надоедливость может вывести из терпения.


[138]
Με πορδές αυγά δε βάφονται.
Нельзя приготовить омлет не разбив яйца.


[139]
Μ' ευγενικόν κουβέντιαζε και ξόδευε το βιος σου.
Беседуя с вежливым человеком можно всю жизнь провести.
Разговор с хорошим человеком дороже денег.


[140]
Μην φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν.
Не суй нос куда не просят.
Не суй нос не в свои дела.


[141]
Μια ζωή χρωστάμε όλοι μας.
Все за что мы обязаны в жизни - это сама жизнь.


[142]
Μονάχος, μήτε στον παράδεισο.
Одинокий и не только в раю.
Одинокий как перст.


[143]
Μοναχός σου χόρευε, κι' όσο θέλεις πήδα.
Когда сам по себе танцуй и прыгай сколько хочешь.
(Находясь среди людей необходимо считаться с мнением окружающих).


[144]
Μπρος φίλος και πίσω σκύλος.
В глаза ласкает, а за глаза лает.


[145]
Να τρώει η μάνα και του παιδιού να μη δίνει.
Мать ест, а ребёнку не даёт.
Пальчики оближешь.


[146]
Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
Голодный медведь не танцует.
На голодный желудок не попляшешь.
Голодное брюхо к работе глухо.


[147]
Νηστεύει ο δούλος του Θεού, γιατί ψωμί δεν έχει.
Постится раб божий потому, что хлеба не имеет.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit