γαμβρός

формы словаβ
γαμβρός
ο 1) новобрачный;
2) жених;
          περιζήτητος ~ — завидный жених;
          βαρύς ~ — разборчивый жених;
3) зять#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово новобрачный? — γαμβρός
как на (ново)греческом будет слово жених? — γαμβρός
как на (ново)греческом будет слово зять? — γαμβρός
как с (ново)греческого переводится слово γαμβρός? — новобрачный, жених, зять


προτραπεζίτηςἀποοσκοέωσαϊτοπόλεμοςεμφατικόςμαρκήσαύμνοςεπαργυρτικόςανήκωενσταυλισμόςκαταλύτραβρακάτοςδιακύμανσηαθερίναφοράωαντίκρυσμαγλοιίνηαλευράδικοανεπεξέργαστοςαεροπειρατείακατωτέρωκαταστρεφτικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit