περι-

формы словаβ
περι-
первая часть сложных слов, означ. :;
1) вокруг, кругом, напр. :
          περιορίζω, περίβολος; — ;
2) сверх, чрезмерно; весьма, напр. ;
          περιβόητος, περίπλοκος, περίτρανος —#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вокруг? — περι-
как на (ново)греческом будет слово кругом? — περι-
как на (ново)греческом будет слово сверх? — περι-
как на (ново)греческом будет слово чрезмерно? — περι-
как на (ново)греческом будет слово весьма? — περι-
как с (ново)греческого переводится слово περι-? — вокруг, кругом, сверх, чрезмерно, весьма


αυταρχίαλιοκόκκαλοηλεκτροκαρδιογραφίαοστόσαραβαλιάζωαυτολεξείδιαφώτισηλείπωπροωστικόςξαρμίζωαποκρυπτογραφώεξελικτικόςΟΗΕεριώδηςκρυπτογράφοςλαδέμποραςκωλοβαράωπέδιλοδιανάπαυσητόρευσηεξαμηνίτικος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit