περνώ

формы словаβ
περνώ
, -άω (αόρ. (ε)πέρασα) 1. 1) переправлять, перебрасывать;
          ~ στήν απέναντι όχθη — переправить на другой берег;
2) проводить, прогонять (через какое-л. место);
          ~ τά πρόβατα από τό αμπέλι — [phrase]прогонять отару овец через виноградник[/phrase];
3) передавать, перекидывать, перебрасывать (мяч и т. п.);
4) вдевать, продевать (через отверстие);
          ~ τήν κλωστή στό βελόνι — продевать нитку в иголку;
5) пронзать, протыкать, прокалывать (ножом и т. п.); пробивать, продырявливать (пулей и т. п.);
6) пропитывать, промачивать;
          τόν μουσαμά δέν τόν ~άει τό νερό — [phrase]плащ, не пропускает воду, плащ водонепроницаем[/phrase];
7) надевать (на кого-л.); накидывать (одежду);
          ~ τά παπούτσια — надевать обувь;
8) превосходить; опережать, перегонять;
          τόν ~άει στό τρέξιμο — [phrase]он бежит быстрее него[/phrase];
9) переводить (на кого-л.) имущество; записывать на чьё-л. имя;
          τής πέρασε όλη τήν περιουσία του — [phrase]он записал на неё всё своё состояние[/phrase];
10) записывать (на чей-л. счёт), засчитывать (кому-л.);
11) проводить, проталкивать (закон, решение и т. п.);
          τόν νόμο τόν περάσανε στή βουλή — [phrase]закон провели через парламент[/phrase];
12) обрабатывать (чем-л.);
          ~ κάτι μέ κερί — обработать (__что-л.__) воском;
13) переносить (тж. болезнь); переживать, испытывать;
          πέρασα γρίππη — [phrase]я перенёс грипп[/phrase];
          ~ δύσκολα χρόνια — пережить тяжёлые времена;
14) проводить (время и т. п.); проходить службу (где-л.);
          περάσαμε τό καλοκαίρι στή θάλασσα — [phrase]лето мы провели у моря[/phrase];
          πέρασα τήν θητεία μου στό ναυτικό — [phrase]я прошёл службу во флоте[/phrase];

===
          ~ κάποιον γιά... — считать кого-л. кем-л., принимать (__кого-л.__) за...;
          γιά ποιόν μέ ~άς; — [phrase]за кого ты меня принимаешь?[/phrase]

2. 1) переходить, переправляться;
          περάσαμε απέναντι — [phrase]мы перешли на другую сторону[/phrase];
          ~ στήν απέναντι όχθη — переправиться на тот берег;
2) передаваться, переходить (о болезни, власти и т. п.);
3) проходить мимо, миновать;
          τό σύννεφο πέρασε — [phrase]туча прошла[/phrase];
4) проникать (куда-л.); проходить (через отверстие);
          νερό δέν ~άει εκεί — [phrase]вода туда не проникает[/phrase];
5) проходить, кончаться; течь, протекать; истекать (о времени, сроке);
          μου πέρασε ο πονοκέφαλος — [phrase]головная боль у меня прошла[/phrase];
          περάσανε εφτά χρόνια από τότε — [phrase]с тех пор прошло семь лет[/phrase];
          πέρασε τό καλοκαίρι — [phrase]лето (уже) прошло[/phrase];
          πέρασε η προθεσμία — [phrase]срок истёк[/phrase];
          πέρασε η μόδα — [phrase]мода прошла[/phrase];
6) проходить, быть принятым, одобренным (о законе и т. п.);
7) иметь хождение, быть действительным (о деньгах и т. п.);
8) бывать (где-л.), регулярно приходить; часто навещать;
          πότε ~άει ο ταχυδρόμος; — [phrase]когда бывает почтальон?[/phrase];

===
          περάστε παρακαλώ — [phrase]войдите, пожалуйста; милости просим[/phrase];
          πώς (τά) ~άς (~άτε); — [phrase]как поживаешь (поживаете)?[/phrase];
          μού πέρασε από τό νού — [phrase]пришло в голову, я подумал[/phrase];
          ~ τά γυαλιά σέ κάποιον — околпачить (__кого-л.__) ;
          καλά περάσαμε — а) [phrase]мы хорошо провели время;[/phrase] б) [phrase]мы хорошо прожили[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово переправлять? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово перебрасывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проводить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово прогонять? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово передавать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово перекидывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово перебрасывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово вдевать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово продевать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово пронзать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово протыкать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово прокалывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово пробивать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово продырявливать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово пропитывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово промачивать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово надевать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово накидывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово превосходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово опережать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово перегонять? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово переводить имущество? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово записывать на чьё-л. имя? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово записывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово засчитывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проводить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проталкивать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово обрабатывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово переносить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово переживать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово испытывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проводить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проходить службу? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово переходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово переправляться? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово передаваться? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово переходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проходить мимо? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово миновать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проникать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово кончаться? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово течь? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово протекать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово истекать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово проходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово быть принятым? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово одобренным? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово иметь хождение? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово быть действительным? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово бывать? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово регулярно приходить? — περνώ
как на (ново)греческом будет слово часто навещать? — περνώ
как с (ново)греческого переводится слово περνώ? — переправлять, перебрасывать, проводить, прогонять, передавать, перекидывать, перебрасывать, вдевать, продевать, пронзать, протыкать, прокалывать, пробивать, продырявливать, пропитывать, промачивать, надевать, накидывать, превосходить, опережать, перегонять, переводить имущество, записывать на чьё-л. имя, записывать, засчитывать, проводить, проталкивать, обрабатывать, переносить, переживать, испытывать, проводить, проходить службу, переходить, переправляться, передаваться, переходить, проходить мимо, миновать, проникать, проходить, проходить, кончаться, течь, протекать, истекать, проходить, быть принятым, одобренным, иметь хождение, быть действительным, бывать, регулярно приходить, часто навещать


υδροπωλητήςαρχιμάγειραςξανάρχομαιτσεκούραςκρείσσωνθάλπωεικοσιπενταράκιυπερπλήρωσιςαλλοτρίωσηκουτεντέςεπιλήψιμοολοήμεροςπλεονέχτηςδιαστέλλωσαδιστήςψιλορώτημααξέσφιχτοςεχθρόςχορδίζωχαρακτικότόρνος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit