λαγουμιτζ|ής

формы словаβ
λαγουμιτζ|ής
ο 1) специалист по строительству или очистке подземных стоков; специалист по строительству ходов, туннелей;
2) подрывник;
3) ист. солдат(__,__) занимающийся разрушением крепостных стен



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово специалист по строительству или очистке подземных стоков? — λαγουμιτζής
как на (ново)греческом будет слово специалист по строительству ходов? — λαγουμιτζής
как на (ново)греческом будет слово туннелей? — λαγουμιτζής
как на (ново)греческом будет слово подрывник? — λαγουμιτζής
как на (ново)греческом будет слово солдат, занимающийся разрушением крепостных стен? — λαγουμιτζής
как с (ново)греческого переводится слово λαγουμιτζής? — специалист по строительству или очистке подземных стоков, специалист по строительству ходов, туннелей, подрывник, солдат, занимающийся разрушением крепостных стен


γλήνοςπλάνεμαπολυβολητήςδρωτσίλαβίντζιαλευροειδήςκαθετοποιούμαιαμεριμνοσύνησυλλοήμονημερίτικοςδημεύσιμοςβουλήήθησιςέρμαιουπερηφανεύομαιαερικόςαντιλήπτωραςπεινώψαλιδίζωβρωμόγεροςιαμβογράφος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit