εκδοτέ|ος

формы словаβ
εκδοτέ|ος
1) подлежащий выдаче (о документах и т. п.; о преступнике и т. п.);
2) подлежащий изданию, публикации#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово подлежащий выдаче? — εκδοτέος
как на (ново)греческом будет слово подлежащий изданию? — εκδοτέος
как с (ново)греческого переводится слово εκδοτέος? — подлежащий выдаче, подлежащий изданию


παστρικόςυποσχετικόγριφώδηςχάσμαακριτόμυθοςαντιποιούμαιημιαγωγόςαπανώβαλτοςεγκυκλοπαιδικότηταμυρτιάπλημμελήςαγοραστόςπλάνιαπομπήπολυμορφίαεξακοσιετηρίδαμορφολογικόςδίτερμααναγόρευσηφυγόδικοςγεωπόνος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit