μητρώο

формы словаβ
μητρώο
το 1) книга записей; реестр; (поимённый) список, матрикул (уст.); метрическая книга;
          ~ δημοσίων υπαλλήλων — книга для регистрации государственных служащих;
          στρατολογικό ~ — список призывников;
          ~ αρρένων — мобилизационный список, список мужского населения;
          ποινικό ~ — книга регистрации лиц, привлекавщихся к уголовной ответственности;
          έχω λευκό ποινικό ~ — не иметь судимости;
          εγγράφομαι στό ~ — регистрироваться, отмечаться;
          εγγράφω στό ~ — производить метрическую запись; регистрировать;
2) мн.ч. регистратура#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово книга записей? — μητρώο
как на (ново)греческом будет слово реестр? — μητρώο
как на (ново)греческом будет слово список? — μητρώο
как на (ново)греческом будет слово матрикул? — μητρώο
как на (ново)греческом будет слово метрическая книга? — μητρώο
как на (ново)греческом будет слово регистратура? — μητρώο
как с (ново)греческого переводится слово μητρώο? — книга записей, реестр, список, матрикул, метрическая книга, регистратура


εκατοντούτηςδιημερίδαβλήτοάλατακαπαρώνωβελόναπρακτικόςάραγμαραθυμώγρατσουνίζομαιενιαύσιοςκοίμισμααγριοπόταμοςδιωρυχήκλειδοκράτηςτέναγοςεξώδερμαΑυγερινόςανεύθυνααχαρτογράφητοςσμήγμα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit