βάθ|ος

формы словаβ
βάθ|ος
το 1) глубина; глубь;
          μεγάλα βάθη — большая глубина;
          στό βάθος του δάσους — а) в глубине леса; б) вглубь леса;
          σέ βάθος — на глубине;
          βάθος σκέψης (γνώσεων) — глубина мысли (знаний) ;
          βάθος εννοίας — филос. глубина понятия;
          βάθος των πραγμάτων — сущность вещей;
2) дно (моря); недра (земли);
          ζώα απαντώντα εις τό βάθος τών θαλασσών — животные(__,__) обитающие на дне морском;
3) театр. задник;
4) жив. фон;

===
          (γνωρίζω κάτι) κατά βάθος — (знать что-л.) глубоко, основательно;
          εκ βάθους ψυχής καί καρδίας — [phrase]от всей души и от всего сердца[/phrase];
          η τού ύψου(ς) ή τού βάθου(ς) — [phrase]либо пан, либо пропал[/phrase];
          χαίρε βάθος αμέτρητον! — ирон. [phrase]нет предела [/phrase] (наивности, глупости)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово глубина? — βάθος
как на (ново)греческом будет слово глубь? — βάθος
как на (ново)греческом будет слово дно? — βάθος
как на (ново)греческом будет слово недра? — βάθος
как на (ново)греческом будет слово задник? — βάθος
как на (ново)греческом будет слово фон? — βάθος
как с (ново)греческого переводится слово βάθος? — глубина, глубь, дно, недра, задник, фон


σπιθόβολοςρουτίνακανάλιτριτεγγυητήςοχταήμεροςδριμιάζωπροσθετόςλυτρώνωκαλόμοιροςκοπρίζωγιούλιγκεστάωασφυκτικόςαπαρηγορησιάνεύροασυμβίωτοςαδιάσπαστοςπερίεργοςπαναγιότηςακροάτριαπασιφιστής
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit