αστρέβλωτος

формы словаβ
αστρέβλωτος
1) неискривлённый; с неизуродованной конечностью;
2) перен. неискалеченный, неизвращённый (о словах, известиях и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неискривлённый? — αστρέβλωτ|ος
как на (ново)греческом будет слово с неизуродованной конечностью? — αστρέβλωτ|ος
как на (ново)греческом будет слово неискалеченный? — αστρέβλωτ|ος
как на (ново)греческом будет слово неизвращённый? — αστρέβλωτ|ος
как с (ново)греческого переводится слово αστρέβλωτ|ος? — неискривлённый, с неизуродованной конечностью, неискалеченный, неизвращённый


αυτοπαθ|ήςκωδωνίζωανανεάζωομορφόπαιδοεπιμελητηριακόςαμάρευμαμυδοκαλλιεργητήςστραγγίζωεπαρκ|ήςαπαξιωτικόςπλατύρρυγχ|οςανθρακευτ|ήςκουκουλλάρικ|οςαναπλαστίαζιπούνιαντιφιλοσοφικόςκρασόξιδοάφλεκτ|οςέκρυσηαμμέσφραγιδόκηρ|ος

        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit