εκπεφρασμέν|ος

формы словаβ
εκπεφρασμέν|ος
выраженный, высказанный



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово выраженный? — εκπεφρασμένος
как на (ново)греческом будет слово высказанный? — εκπεφρασμένος
как с (ново)греческого переводится слово εκπεφρασμένος? — выраженный, высказанный


λάμαειμίπραίτωραςαντιπαραβολήχαστουκιάκερατάςδιασύρωμικροφιλοδοξίασύαπιστομώνωδημοτικότηταγλιγουδεύομαιζερκόςσυνέρχομαιζυγωματικόςκαλαμπουρτζήςξεκάρφωτοςστομαχόπονοανεμοβρόχιδημοπρασίαμαούνα




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit