γιατί

формы словаβ
γιατί
1. почему, зачем;
          νά ~ — вот почему;

2. потому что, так как; ввиду того что;

3. (τό) причина, основание#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово почему? — γιατί
как на (ново)греческом будет слово зачем? — γιατί
как на (ново)греческом будет слово потому что? — γιατί
как на (ново)греческом будет слово так как? — γιατί
как на (ново)греческом будет слово ввиду того что? — γιατί
как на (ново)греческом будет слово причина? — γιατί
как на (ново)греческом будет слово основание? — γιατί
как с (ново)греческого переводится слово γιατί? — почему, зачем, потому что, так как, ввиду того что, причина, основание


αδενολογίαλογαριασμόςπολυμορφίατσιμεντάρισμαεμπορεύσιμονκαταμηνύωξοφλώυπενθύμισησελεμίζωδιαπρέπωνεξπέρκαθέδραπληγωμένοςζαφύριπρόμαχοςνοήμοναςαναπορρόφητοςύσωξορφανεμένοςκίτροςαφλύκταινος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit