στάση

формы словаβ
στάση
η 1) забастовка, стачка;
          ~ εργασίας — кратковременное прекращение работы, кратковременная забастовка;
          κατεβαίνω σέ ~ εργασίας — устраивать кратковременную забастовку;
          κηρύττω ~ εργασίας — объявлять кратковременную забастовку;
2) восстание; мятеж; бунт;
3) положение тела, поза;
          παίρνω ~ — принимать позу;
          ~ προσοχής — спорт., воен. стойка; стойка смирно;
4) позиция, поведение, отношение;
          κρατώ καλή ~ — занимать правильную позицию; поступать правильно;
5) остановка (в разн. знач.); стоянка (транспорта); привал (воен., спорт.);
          κάνω ~ — делать остановку;
          ~ ολίγων λεπτών — [phrase]остановка на несколько минут[/phrase];
          τό στράτευμα ευρίσκεται εν ~ει — [phrase]войско находится на привале[/phrase];
          ωρία (или ωριαία) ~ις — [phrase]привал через каждые пятьдесят минут пути[/phrase];
6) перен. приостановка, прекращение; неподвижность, застой;
          ~ πληρωμών — прекращение платежей;
          ~ του αίματος — застой крови;
          ~ τών ούρων — задержка мочи;
7) постоянство, твёрдость;
          δέν έχει ~ στίς γνώμες του — [phrase]у него нет постоянства во взглядах[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово забастовка? — στάση
как на (ново)греческом будет слово стачка? — στάση
как на (ново)греческом будет слово восстание? — στάση
как на (ново)греческом будет слово мятеж? — στάση
как на (ново)греческом будет слово бунт? — στάση
как на (ново)греческом будет слово положение тела? — στάση
как на (ново)греческом будет слово поза? — στάση
как на (ново)греческом будет слово позиция? — στάση
как на (ново)греческом будет слово поведение? — στάση
как на (ново)греческом будет слово отношение? — στάση
как на (ново)греческом будет слово остановка? — στάση
как на (ново)греческом будет слово стоянка? — στάση
как на (ново)греческом будет слово привал? — στάση
как на (ново)греческом будет слово приостановка? — στάση
как на (ново)греческом будет слово прекращение? — στάση
как на (ново)греческом будет слово неподвижность? — στάση
как на (ново)греческом будет слово застой? — στάση
как на (ново)греческом будет слово постоянство? — στάση
как на (ново)греческом будет слово твёрдость? — στάση
как с (ново)греческого переводится слово στάση? — забастовка, стачка, восстание, мятеж, бунт, положение тела, поза, позиция, поведение, отношение, остановка, стоянка, привал, приостановка, прекращение, неподвижность, застой, постоянство, твёрдость


γλωσσάδικοαντιστέκουμαιβοτανολογίακυτταροπαθολόγοςπαραίτησηεγκαυστοςωοτόκακουφότητααπελπισίαψιλοχωμάτισμαακαρτέρητοςσφεντόνακωδίκελλοςανηθικοποιώξυστικάημικρανίαδιαφημιστήςδιαβόητοςφολακραίνωοριζόντιοςαπόνετος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit