γραμμή

формы словаβ
γραμμή
η 1. 1) прям., перен. линия;
          ευθεία (καμπύλη) ~ — прямая (кривая) линия;
          οροθετική ~ — демаркационная линия, граница;
          ~ τού ορίζοντος — линия горизонта;
          αμυντική (σκοπευτική) ~ — линия обороны (прицела) ;
          ~ του πυρός — линия огня;
          λευκή ~ — анат. белая линия;
          χαράσσω ~ές — линовать;
2) черта, штрих; мн.ч. контур, очертание;
          τραβώ μιά ~ — провести черту;
3) строка;
4) ряд, строй, шеренга;
          βάζω στή ~ — выстраивать в одну линию, ставить в ряд;
          μπαίνω στή ~ — вставать в строй, строиться;
          πυκνώνω τίς ~ές — воен. а) сомкнуть ряды; б) вступать в ряды;
5) линия, путь;
          ~ σιδηροδρομική (τροχιοδρομική) — железнодорожная (трамвайная) линия;
          ~ ατμοπλοϊκή — пароходное сообщение;
          αεροπορική ~ — авиалиния;
          ~ διανομτίς ηλεκτρικού ρεύματος — линия электропередачи;
          εγκαθιστώ τηλεγραφική ~ — проводить телеграфную линию;
          δέν μού έδωσαν ~ στό τηλέφωνο — [phrase]меня не соединили по телефону[/phrase];
6) перен. линия, направление; курс;
          γενική ~ τού κόμματος — генеральная линия партии;
7) качество, достоинство, ценность;
          κρασί πρώτης ~ής — вино высшего качества;
          πλοία τής ~ής — а) линейные корабли; б) рейсовые суда;
          σώμα μέ ωραίες ~ές — стройная фигура;
          σε γενικές ~ές — ???или сжато, в общих чертах;
          αναγινώσκω μεταξύ τών ~ών или διαβάζω ανάμεσα στίς ~ές — читать между строк;
          συσφίγγω (или συσπειρώνω) τίς ~ές — сплачивать ряды;

2. 1) прямо;
          πάω (или τραβάω) ~ στό σπίτι — идти прямо домой;
2) подряд; по порядку;
          τά παίρνω όλα (или τους παίρνω όλους) ~ — брать всё подряд, без разбора#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово линия? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово черта? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово штрих? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово контур? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово очертание? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово строка? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово ряд? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово строй? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово шеренга? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово линия? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово путь? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово линия? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово направление? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово курс? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово качество? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово достоинство? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово ценность? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово прямо? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово подряд? — γραμμή
как на (ново)греческом будет слово по порядку? — γραμμή
как с (ново)греческого переводится слово γραμμή? — линия, черта, штрих, контур, очертание, строка, ряд, строй, шеренга, линия, путь, линия, направление, курс, качество, достоинство, ценность, прямо, подряд, по порядку


κουσκουσουριάεπιπλάττωξεμυτίζωανυπολόγιστοςάγριοςπαραμέλημαμουλτεζίμιμακρινόςκαταχρεώνομαιποδηλατοδρομίακλίβανοςλύπησηασούβλιστοςυπερκοπιάζωπροτελευτώμετριοπαθώςστοίχισηανεγνώριγοςλαχανήςκολπικόςόροβος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit