εγκλείω

формы словаβ
εγκλείω
1) запирать; заключать в тюрьму;
2) вкладывать (в конверт, в пакет);
3) заключать, содержать в себе;
4) помещать, устраивать (в интернат, в дом престарелых и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово запирать? — εγκλείω
как на (ново)греческом будет слово заключать в тюрьму? — εγκλείω
как на (ново)греческом будет слово вкладывать? — εγκλείω
как на (ново)греческом будет слово заключать? — εγκλείω
как на (ново)греческом будет слово содержать в себе? — εγκλείω
как на (ново)греческом будет слово помещать? — εγκλείω
как на (ново)греческом будет слово устраивать? — εγκλείω
как с (ново)греческого переводится слово εγκλείω? — запирать, заключать в тюрьму, вкладывать, заключать, содержать в себе, помещать, устраивать


φευγάτοςαρρύπαντοςσυγνώμηαμφισρήτησηαπανωγράφωαντιρράβδιστασίδιεπανεκλέγωπαρέασηπλατυποδίαδούροςλάραγλύκωμααπαιδαγωγησίαπραγματοποιημένοςλαθραναγνώστηςξεχορταριαστήςπεντακοσιοστόμαλθακώδηςρηξιγενήςπιτυρόλουτρο
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit