έκθεση

формы словаβ
έκθεση
η 1) выставление (наружу);
2) выставление напоказ; экспонирование, показ;
3) выставка; экспозиция;
4) компрометирование, компрометация;
5) подвергание воздействию (физических или химических факторов);
          ~ στό φώς — подвергание воздействию света;
          διάρκεια εκθέσεως — фото. экспозиция, выдержка;
6) изложение (событий и т. п.); отчёт; доклад; заключение;
          ~ πεπραγμένων — отчёт о сделанном;
          ~ εξεταστικής επιτροπής — протокол экзаменационной комиссии;
          ~ πραγματογνωμόνων — заключение экспертов;
          ~ ιατρική (δικαστική) — медицинское (судебное) заключение;
          ~ εξετάσεως μάρτυρος — протокол допроса свидетеля;
7) изложение, пересказ;
          ~ ιδεών — письменное сочинение (в учебном заведении) ;

===
          ~ βρέφους — подкидывание, подбрасывание (__кому-л.__) ребёнка#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово выставление? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово выставление напоказ? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово экспонирование? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово показ? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово выставка? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово экспозиция? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово компрометирование? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово компрометация? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово подвергание воздействию? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово изложение? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово отчёт? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово доклад? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово заключение? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово изложение? — έκθεση
как на (ново)греческом будет слово пересказ? — έκθεση
как с (ново)греческого переводится слово έκθεση? — выставление, выставление напоказ, экспонирование, показ, выставка, экспозиция, компрометирование, компрометация, подвергание воздействию, изложение, отчёт, доклад, заключение, изложение, пересказ


παρακράτησηλαμέτετραπέραταπαύσηκαίωβολταμπέραγριοπλάτανοςδισκοπότηροαιγυπτιολόγοςτσερότοχρωμάτωσηαραβοσίτινοςεξατομικεύομαιαχνιάζωξεψύχισμαεξασφάλισηπηγμένοςαναπέτασηφυλλοσκεπήςθαλασσόλυκοςεσωτερικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit