εξασκώ

формы словаβ
εξασκώ
1) тренировать, упражнять;
          ~ τή μνήμη (τή θέληση, τό σώμα) μου — тренировать память (волю, тело) ;
          ~ κάποιον σέ... — упражнять кого-л. в чём-л.;
          ~ ζωα — дрессировать животных;
2) заниматься чём-л.; работать в какой-л. области;
          ~ τήν ιατρική — заниматься врачебной практикой;
          ~ τό επάγγελμα του δασκάλου — работать учителем;
3) выполнять, осуществлять;
          ~ τά καθήκοντα μοο — выполнять свои обязанности;
          ~ τά δικαιώματα μου — осуществлять свои права;
4) оказывать (давление, влияние и т. п.);
          ~ γοητεία — очаровывать#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово тренировать? — εξασκώ
как на (ново)греческом будет слово упражнять? — εξασκώ
как на (ново)греческом будет слово заниматься? — εξασκώ
как на (ново)греческом будет слово работать в какой-л. области? — εξασκώ
как на (ново)греческом будет слово выполнять? — εξασκώ
как на (ново)греческом будет слово осуществлять? — εξασκώ
как на (ново)греческом будет слово оказывать? — εξασκώ
как с (ново)греческого переводится слово εξασκώ? — тренировать, упражнять, заниматься, работать в какой-л. области, выполнять, осуществлять, оказывать


δουλοπρεπώςοκνώάξυλοςαγγελόκομμαψωρικόμπαρουτόσκαγαψυχοβιολογίααποποιούμαιυπόγλυκοςολάσπροςπαραχαϊδεμένοςσειέμαιοικονομάωχρηματαγοράτέντυ-μποΰστικοςχαίρομαιάρριφτοςευκολογύριστοςσυμπυκνώνωπαχύδερμοςμπετούγια
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit