υπέρ

формы словаβ
υπέρ
πρόθ. 1. μέ γεν. из-за, ради;
          πολεμώ ~ πατρίδος — сражаться за родину;
          ψηφίζω ~ κάποιου — голосовать за кого-л.;
          έρανος ~ τών φυματικών — сбор средств в помощь туберкулёзным больным;
          φροντίζει ~ των συμφερόντων του καί μόνον — [phrase]он заботится только о своих интересах[/phrase];

2. 1) (при обознач. пространства) над;
          ~ τήν κεφαλήν — над головой;
          ~ τήν κορυφήν τού όρους — над вершиной горы;
          ~ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης — над уровнем моря;
2) (при обознач. меры, количества) больше; сверх;
          αυτό ήτο ~ τάς δυνάμεις μου — [phrase]это было выше моих сил[/phrase];
          ~ τό μέτρον — сверх меры;
          ~ πάν άλλο — больше всего;
          σέ αγαπώ ~ πάντα άλλον — [phrase]я тебя люблю больше всех[/phrase];
          είναι ~ πάν όριον φορτικός — [phrase]он надоедлив сверх меры[/phrase];
          ψεύδεσαι ~ παν όριον — [phrase]ты совершенно заврался[/phrase],
          оί θεαταί ήσαν ~ τους πεντακοσίους — [phrase]зрителей было более пятисот[/phrase];
          ~ τούς τρείς μήνας — больше трех месяцев;

===
          τά ~ καί τά κατά — за и против#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово из-за? — υπέρ
как на (ново)греческом будет слово ради? — υπέρ
как на (ново)греческом будет слово над? — υπέρ
как на (ново)греческом будет слово больше? — υπέρ
как на (ново)греческом будет слово сверх? — υπέρ
как с (ново)греческого переводится слово υπέρ? — из-за, ради, над, больше, сверх


σκουπιδιάραγίγκλαεμπαθώςσκυλομούτσουνοςοπισθοδρομώασφουγγάριστοςεντρόπιασμαενεχυροδανειστήριοπνευματομάχοιλιάζομαιαρτύνωδεκαπενταέτηςπεριβολάρισσαβραχύτηταοδοντοϊατρικήανεμότζαμοΩκεανίασιλτέςάσειστοςμυϊκόςιδιαιτέρα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit