ανεξολόθρευτ|ος

формы словаβ
ανεξολόθρευτ|ος
1) неистреблённый, неискоренённый, неуничтоженный;
2) неистребимый, неискоренимый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неистреблённый? — ανεξολόθρευτος
как на (ново)греческом будет слово неискоренённый? — ανεξολόθρευτος
как на (ново)греческом будет слово неуничтоженный? — ανεξολόθρευτος
как на (ново)греческом будет слово неистребимый? — ανεξολόθρευτος
как на (ново)греческом будет слово неискоренимый? — ανεξολόθρευτος
как с (ново)греческого переводится слово ανεξολόθρευτος? — неистреблённый, неискоренённый, неуничтоженный, неистребимый, неискоренимый


κωμωδιογράφοςεπιτύμβιονάσκιστοςακίνδυνονέαδυναμομέτρησηγυναικίσιοςσούμακόρυμβοςατσιγγαναρειόξανοιχτόςμουρλαμάρααχυροδετικόςκάψιμομπλουκλόουνβοήθειααντανακλαστικόυποκύπτωκαταδρομήΑϊδημήτριάτης
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit