σκιά

формы словаβ
σκιά
η 1) тень;
          παχειά ~ — густая тень;
          ~ές τών προγόνων — тени предков;
2) тенистое место;
3) жив. тень;
          βάζω ~ — класть тени;
4) тень, силуэт;
          πέρασε κάποια ~ — [phrase]промелькнула какая-то тень[/phrase];
5) тень, призрак, привидение;
          κατήντησε ~ απ' τήν πείνα — [phrase]он стал словно тень от голода[/phrase];
6) мед. затемнение (в лёгких);

===
          φοβούμαι (или τρέμω) καί τή ~ μου — бояться собственной тени;
          γίνομαι ~ κάποιου — стать (__чьей-л.__) тенью, ходить как тень за кем-л.;
          υπό τήν ~άν — под сенью, под покровом;
          μάχομαι περί όνου ~άς — спорить из-за пустяков#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово тень? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово тенистое место? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово тень? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово тень? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово силуэт? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово тень? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово призрак? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово привидение? — σκιά
как на (ново)греческом будет слово затемнение? — σκιά
как с (ново)греческого переводится слово σκιά? — тень, тенистое место, тень, тень, силуэт, тень, призрак, привидение, затемнение


σπλαχνούμαιαρχειοθήκηαποτεφρωτήριοπαρακάλεσηαντιναυαρχίασπάθασομπολεμώκακκάρισμαπεραίωσηκοινωνίαενσφήνωσηαφανιστήςέγκαυμαμελένιοςμερδικόξανοίγωφίλητεχνίτριατυπωτήςεκπόνησηαβάστακτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit