δροσοβόλ|ος

формы словаβ
δροσοβόλ|ος
освежающий; свежий, прохладный#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово освежающий? — δροσοβόλος
как на (ново)греческом будет слово свежий? — δροσοβόλος
как на (ново)греческом будет слово прохладный? — δροσοβόλος
как с (ново)греческого переводится слово δροσοβόλος? — освежающий, свежий, прохладный


μαλλομπάμπακοςβροχίλααμετάφερτοςκυφούμαιεπίνοσοςεποχέτευσιςσταλαγμόμετρονφοντάνκαλίγααναίματοςγνωμοδότησημπερλίνααποσείωκρεμάστραχριστιανήτροχιάεπιδέξιοςαλμύραεγκρύπτομαισύντομοςσπερδούκλα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit