γονατίζω

формы словаβ
γονατίζω
1. 1) ставить на колени (тж. перен.); заставлять сдаться, покориться;
2) причинять большой ущерб, разорять;

2. 1) становиться на колени (тж. перен.); сгибаться (перед кем-чем-л.); сдаваться, покоряться;
2) терять силы, изнемогать, ослабевать;
3) разоряться#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ставить на колени? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово заставлять сдаться? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово покориться? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово причинять большой ущерб? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово разорять? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово становиться на колени? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово сгибаться? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово сдаваться? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово покоряться? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово терять силы? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово изнемогать? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово ослабевать? — γονατίζω
как на (ново)греческом будет слово разоряться? — γονατίζω
как с (ново)греческого переводится слово γονατίζω? — ставить на колени, заставлять сдаться, покориться, причинять большой ущерб, разорять, становиться на колени, сгибаться, сдаваться, покоряться, терять силы, изнемогать, ослабевать, разоряться


στειρεύωέναυσιςεκπόμπβυσηπερίπτυξιςαναξιοπάθειαφλανέλλααμιγώςπικάντικοςκιλοβάττμπούκλασυμπυκνωμένοςδιάνοιαμισανδρίαευθειακόςδιάρκειααχαΐρευτοςκλιτόςονοματισμόςεγκλείωαισιόδοξοςδιαστρικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit