ύψ|ος

формы словаβ
ύψ|ος
το 1) высота; вышина;
          ~ πυραμίδος (όρους) — высота пирамиды (горы) ;
          ~ πτήσης — высота полёта;
          τά ορεινά ύψη — горные высоты, вершины;
          από τό ~ — с высоты;
          στά ύψη — в вышине;
          ~ους είκοσι μέτρων — высотой в двадцать метров;
2) рост (человека);
          δέν ταιριάζει στό ~ (μου) — не (подходит) по росту;
3) высота (тж. перен.); уровень;
          στό ~ τών ώμων (τών οφθαλμών) — на уровне (на высоте) плеч (глаз) ;
          από του ~ους της καθηγητικής έδρας μου... — с высоты своей профессорской кафедры...;
          είμαι (или στέκομαι, βρίσκομαι) στό ~ της θέσεως — быть (оказаться) на высоте положения;
4) возвышенность (мыслей, чувств);
          ηθικόν ~ — высокий моральный уровень;
          ~ λόγου — величие слова;
5) вершина, верх, предел, зенит;
          ~ αμαθείας (άναιδείας) — верх невежества (нахальства) ;
6) астр. высота;
7) муз. высота (звука);
          ~ τής φωνής — высота тона;
8) (чаще рел.) небеса;
          απ' τά ~η или εξ ~ους — с неба; свыше;
          αναμένει τήν εξ ~ους βοήθεια — [phrase]он ждёт помощи от бога[/phrase];

===
          καταχτώ τά ύψη — овладевать высотами (искусства, науки и т. п.) ;
          η τού ~ου(ς) η τού βάθου(ς) — [phrase]либо пан, либо пропал[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово высота? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово вышина? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово рост? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово высота? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово уровень? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово возвышенность? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово вершина? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово верх? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово предел? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово зенит? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово высота? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово высота? — ύψος
как на (ново)греческом будет слово небеса? — ύψος
как с (ново)греческого переводится слово ύψος? — высота, вышина, рост, высота, уровень, возвышенность, вершина, верх, предел, зенит, высота, высота, небеса


νομάτοιανδροκρατίαανεψίδιδιχοτόμησηφρενολογίααφυλάκιστοςδιάξυσμαυπερψηφίζωψυχοβόροςκακομοιριάασυγκράτητασκοπιωρόςάγκυραγιαούρτηβουρλιάζωπνευματόλυσημαυροκέρασοσύστροφήπλαγιότιτλοαντιπρόσκλησιςακροδετώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit