μηνάω

формы словаβ
μηνάω
(αόρ. (ε)μήνυσα и (ε)μήνησα) 1. 1) сообщать (кому-л.); извещать, уведомлять (кого-л.);
          μού τό μήνυσε μέ τήν γυναίκα του — [phrase]он меня известил об этом через свою жеву[/phrase];
2) предписывать, приказывать (кому-л.); давать распоряжение (кому-л.);

2. вызывать, приглашать;
          μέ μήνυσε γιά κάτι δουλιές — [phrase]он меня вызвал по какйм-то делам[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово сообщать? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово извещать? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово уведомлять? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово предписывать? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово приказывать? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово давать распоряжение? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово вызывать? — μηνάω
как на (ново)греческом будет слово приглашать? — μηνάω
как с (ново)греческого переводится слово μηνάω? — сообщать, извещать, уведомлять, предписывать, приказывать, давать распоряжение, вызывать, приглашать


σύναμμααυτοσυντήρησηαερογάμηςκελαρυστάαρζαντάναποχετεύωσυσκευασίαθεονήσηκοςψυχορραγώχτενάκικαψίδιασμαθολερότηταδηλητηριάστριακελαδώδεκατριετήςβελοθυρίςτολμητήςγιάρισίκαληλέσιαζέσταγος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit