αδιαβίβαστ|ος

формы словаβ
αδιαβίβαστ|ος
1) неотправленный, непосланный; непереданный, невручённый;
2) не могущий быть отправленным, посланным, переданным, вручённым [x:trans]не могущий быть отправленным,не могущий быть посланным,не могущий быть переданным,не могущий быть вручённым[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неотправленный? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово непосланный? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово непереданный? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово невручённый? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово не могущий быть отправленным? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово не могущий быть посланным? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово не могущий быть переданным? — αδιαβίβαστος
как на (ново)греческом будет слово не могущий быть вручённым? — αδιαβίβαστος
как с (ново)греческого переводится слово αδιαβίβαστος? — неотправленный, непосланный, непереданный, невручённый, не могущий быть отправленным, не могущий быть посланным, не могущий быть переданным, не могущий быть вручённым


αποθηκεύωμέγισταεξάδελφοςεσχαρωτικόςαναμπουμπούλαεπαναθεώρησηβαμβούσαερυθρόκυτονμαγαρίζομαιάλοφοςγρούδακορακίστικαοκταπλάσιοςαλογονίδιαζωτικότηταβδέλλαπιεστόναφέντηςκούρντισμααθαυματούργητοςαποπλέω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit