παρόν

формы словаβ
παρόν
το настоящее время;
          πρός τό ~ или επί τού παρόντος — в (или на) данный момент; пока, временно#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово настоящее время? — παρόν
как с (ново)греческого переводится слово παρόν? — настоящее время


ανεξευγένιστοςσιδερόφρακτοςχέλυονφορεμένοςαξιοσπούδαστοςσόδιασμαενέχυροαναπόκριτοςθέσμιοςμαγνητιστήςαλλότριοςακίνητααντιμετώπισημεθύσκωδωδεκατημόριονπρόκκαπαλιοπατσαβούραμύστηςδράκοςηθολόγοςπαθητικότητα
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit