προαποστέλλω

формы словаβ
προαποστέλλω
(αόρ. προαπέστειλα) посылать, отправлять, высылать вперёд, заранее, до своего отъезда [x:trans]посылать вперёд, отправлять вперёд, высылать вперёд;посылать заранее, отправлять заранее, высылать заранее;посылать до своего отъезда, отправлять до своего отъезда, высылать до своего отъезда[/x:trans]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово посылать вперёд? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово отправлять вперёд? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово высылать вперёд? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово посылать заранее? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово отправлять заранее? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово высылать заранее? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово посылать до своего отъезда? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово отправлять до своего отъезда? — προαποστέλλω
как на (ново)греческом будет слово высылать до своего отъезда? — προαποστέλλω
как с (ново)греческого переводится слово προαποστέλλω? — посылать вперёд, отправлять вперёд, высылать вперёд, посылать заранее, отправлять заранее, высылать заранее, посылать до своего отъезда, отправлять до своего отъезда, высылать до своего отъезда


κατόπτευσηΓηχειρούργησηΦραντζέζοςφτωχολόϊαποτήκωπρωθύστεροςαμμίτηςφιδέςελεφαντοστόλιστοςαπόστραβοςσυνδαυλίζωαπόβγαλμαμεσάρηςρίνηχώλαχερόστρωμααπροκατάληπτοςαμμοδούραεμπορούπάλληλοςυπεροπλία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit