πταίσμα

формы словаβ
πταίσμα
το 1) вина, провинность;
2) ошибка, погрешность;
3) юр. незначительное правонарушение, проступок;
4) суд первой инстанции(__,__) разбирающий незначительные правонарушения;
          πηγαίνω κάποιον στό ~ — привлекать (__кого-л.__) к судебной ответственности за незначительное правонарушение#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово вина? — πταίσμα
как на (ново)греческом будет слово провинность? — πταίσμα
как на (ново)греческом будет слово ошибка? — πταίσμα
как на (ново)греческом будет слово погрешность? — πταίσμα
как на (ново)греческом будет слово незначительное правонарушение? — πταίσμα
как на (ново)греческом будет слово проступок? — πταίσμα
как на (ново)греческом будет слово суд первой инстанции, разбирающий незначительные правонарушения? — πταίσμα
как с (ново)греческого переводится слово πταίσμα? — вина, провинность, ошибка, погрешность, незначительное правонарушение, проступок, суд первой инстанции, разбирающий незначительные правонарушения


ανάξεσηψηλαφιστάπροδρομικάσυστολικόςξομολογάωξεχορτόριασμαμαλλιοτραβώεξώδερμαπούλοςσφοδρόςχαζοχαρούμενοςπροπαιδείαπολυεδρικόςκώλαροςσέπιασυνδαύλισμαατμοσύρτηςαγορανομίαγονυκλισίαπεριχαρακώνομαιαντήλι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit