καπνοσύριγγ|ος

формы словаβ
καπνοσύριγγ|ος
η уст. 1) мундштук;
2) курительная трубка



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово мундштук? — καπνοσύριγγος
как на (ново)греческом будет слово курительная трубка? — καπνοσύριγγος
как с (ново)греческого переводится слово καπνοσύριγγος? — мундштук, курительная трубка


προμηνάωβασιλίκιμελισσάκιγιαβρούμλεμονάνθιέπαρσηπιτσιλιάφλακιάζωπαραγκωνίζομαιδίπορτοσυντονισμόςπρινάρισυμφωνημένοςμάγκακλοψούραηψάμηνκαρρότσαγαζίειδικότηταμισότρελοςελαιοδόκη





        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit