πρώτιστος

формы словаβ
πρώτιστος
главнейший, наиважнейший, первейший#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово главнейший? — πρώτιστ|ος
как на (ново)греческом будет слово наиважнейший? — πρώτιστ|ος
как на (ново)греческом будет слово первейший? — πρώτιστ|ος
как с (ново)греческого переводится слово πρώτιστ|ος? — главнейший, наиважнейший, первейший


προαιώνι|οςδιηθουμαιλιχνιστήριαμλετικόςιερόςμέσακιμονόλυσσάρηςομαδάρχηςεργ|οςσαξόκεραςαποδημητήςδιαξύλωσησκληρίασηανήρεσαπρωτοτοκείαορθογραφικόςσυμφοίτησηντουγρούερασιτεχνισμόςεπήχθην

        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit