αναλαβαίνω

формы словаβ
αναλαβαίνω
1. 1) поднимать, брать в руки (что-л.);
2) брать, принимать на себя (обязанности и т. п.);
          ~ κάποιον υπό τήν προστασία μου — брать (__кого-л.__) под своё покровительство;
3) приступать к чему-л.; браться за что-л. ;
          ~ τά καθήκοντα μου — приступать к исполнению обязанностей;
          τώρα πιά ανέλαβε αυτός τήν υπόθεση — теперь уж он взялся за дело;
4) взять обратно, вынуть (вклад и т. п.);

2. 1) выздоравливать, поправляться; оправляться, приходить в себя;
2) оживляться (о рынке и т. п.); ;

3. схватить, напасть (о болезни);
          μέ'ανέλαβε η θέρμη — [phrase]меня схватила малярия[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово поднимать? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово брать в руки? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово брать? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово принимать на себя? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово приступать? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово браться? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово взять обратно? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово вынуть? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово выздоравливать? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово поправляться? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово оправляться? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово приходить в себя? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово оживляться? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово схватить? — αναλαβαίνω
как на (ново)греческом будет слово напасть? — αναλαβαίνω
как с (ново)греческого переводится слово αναλαβαίνω? — поднимать, брать в руки, брать, принимать на себя, приступать, браться, взять обратно, вынуть, выздоравливать, поправляться, оправляться, приходить в себя, оживляться, схватить, напасть


καθαρτικόσβελτοσύνηχρυσοκαρακάξαγαλακτοσάκχαρομεταδιδάσκωσταλαγμένοςκρούσομαικρυστάλλινοςαντιμεθαύριορύσιςηδονολάτρηςγυναικίαςκαταδρομικόάστρωτοςκισσοσκεπήςΙρακινοςεπιλήσμονανασασμόςπολεοδόμοςηλεκτραργόληαλογουρά
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit