Ηρακλής άπορείται

Ηρακλής, έπεi εκ παίδων είς πBην ωρμάτο, έν ή οι νέοι δηλούσuν είτε την δι' άρετής όδόν τρέψονται έπi τόν βίον, είτε την διά κακίας, έν απορία ήν.

ответ

текст*


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit