μπαίνω

формы словаβ
μπαίνω
(αόρ. (ε)μπήκα) 1) входить (в поμещение);
2) садиться (в трамвай и т. п.);
3) входить, влезать, забираться;
          ~ στό μπάνιο — садиться в ванну;
          ~ στό νερό — лезть в воду;
4) входить, вмешаться;
5) входить в состав (чего-л.);
          ~ει στό λογαριασμό — [phrase]это включено в счёт[/phrase];
6) поступать, устраиваться;
          ~ στή δουλειά (στην υπηρεσία) — поступать на работу (на службу) ;
          ~ στό πανεπιστήμιο — поступать, быть принятым в университет;
7) вмешиваться;
          ~ει παντού — а) [phrase]он во всё вмешивается, всюду суёт свой нос;[/phrase] б) [phrase]он вхож повсюду; для него все двери открыты[/phrase];
8) понимать; вникчть;
          μπήκες (μέσα — или στό νόημα); ты понял?;
          ~ στό ρόλο — входить в роль;
          ~ στίς λεπτομέρειες (στην ουσία τής υπόθεσης) — вникать в подробности (в суть дела) ;
          μπήκα στήν υπόθεση — [phrase]я уже в курсе дела[/phrase];
9) садиться (о материале);
10) наступать, приходить;
          μπήκε ο χειμώνας — [phrase]зима пришла[/phrase];

===
          ~ φυλακή — садиться в тюрьму;
          ~ στό κλουβί (или στό ζυγό) — жениться;
          ~ εγγυητής — поручиться (за кого-л.) ;
          ~ στά έξοδα — нести большие расходы;
          ~ στά βάσανα — брать на себя большую ответственность; брать на себя большие заботы;
          ~ στή μέση — вмешиваться;
          του μπήκε στό κεφάλι — [phrase]ему взбрело в голову[/phrase];
          ~ στό ρουθούνι — надоедать;
          ~ σέ μιά τέχνη — осваивать (__какое-л.__) ремесло;
          ~ σέ ισχύ — входить в силу (о законе и т. п.) ;
          μπατε σκύλλοι αλέστε κι' αλεστικά μή δίνετε (или μή δώστε) — погов. [phrase]без хозяина дом вверх дном[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово входить? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово садиться? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово входить? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово влезать? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово забираться? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово входить? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово вмешаться? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово входить в состав? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово поступать? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово устраиваться? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово вмешиваться? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово понимать? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово вникчть? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово садиться? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово наступать? — μπαίνω
как на (ново)греческом будет слово приходить? — μπαίνω
как с (ново)греческого переводится слово μπαίνω? — входить, садиться, входить, влезать, забираться, входить, вмешаться, входить в состав, поступать, устраиваться, вмешиваться, понимать, вникчть, садиться, наступать, приходить


παρτσινέβελοςαυλικόςπαραπαίρνωγραμματόσημοτραυλίζωχοντρέλλοςστόμιοκαλλιγραφίαβρωμισιάτζίντζερμετουσίωσιςεκκρεμώαλμεύωτολμητήςδήλοςμπατούταφωτογονίαυδροκυανικόςνυχτώνειξυλοκοπώμπουμπάρι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit