αγκαλιά

формы словаβ
αγκαλιά
1. (ή) 1) объятие;
2) охапка, вязанка; то(__,__) что можно обхватить руками;
          ~ ξύλα — вязанка дров;
          αρπάζω στην ~ μου — взять в охапку;

2. 1) в охапку, на руки;
          πάρε τό παιδί — [phrase]возьми ребёнка на руки[/phrase];
2) в обнимку#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово объятие? — αγκαλιά
как на (ново)греческом будет слово охапка? — αγκαλιά
как на (ново)греческом будет слово вязанка? — αγκαλιά
как на (ново)греческом будет слово то, что можно обхватить руками? — αγκαλιά
как на (ново)греческом будет слово в охапку? — αγκαλιά
как на (ново)греческом будет слово на руки? — αγκαλιά
как на (ново)греческом будет слово в обнимку? — αγκαλιά
как с (ново)греческого переводится слово αγκαλιά? — объятие, охапка, вязанка, то, что можно обхватить руками, в охапку, на руки, в обнимку


αυξημένοςρυμούλκιούδωρκαζαντζήςνιάου-νιάουίσταμαιμεσόσκελολογίζομαισιασμόςιερουργώαλείφτωσυντείνωαπογυρίδαεπαλήθευσηκορνιζάςδεκστετραπλάσιοςπιάνομαιστουμπάωανίπταμαικοσκινισμένοςφωτομικρογραφία
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit