ξεραίνομαι

формы словаβ
ξεραίνομαι
1) сохнуть, высыхать; отсыхать;
2) рассыхаться (о деревянных предметах);
3) неметь, деревенеть, коченеть;
4) быть поражённым, остолбенеть;
5) умирать#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово сохнуть? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово высыхать? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово отсыхать? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово рассыхаться? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово неметь? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово деревенеть? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово коченеть? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово быть поражённым? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово остолбенеть? — ξεραίνομαι
как на (ново)греческом будет слово умирать? — ξεραίνομαι
как с (ново)греческого переводится слово ξεραίνομαι? — сохнуть, высыхать, отсыхать, рассыхаться, неметь, деревенеть, коченеть, быть поражённым, остолбенеть, умирать


προνοώλάου-λάουαντίπροχθεςπελνδνότηςκαλοκοιτάζωολοκληρίαπροβοκάταραςφασματοσκοπίαμονημεριάτικααλληλοπαθήςστάλπηεπικροτώγιγαντώνωχόντρεμαφωταγωγικόςπροσκεκλημένοςαναξιοπιστίααλιευτικήλατινόφρωνμάγιαγένεση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit