αρχή

формы словаβ
αρχή
η 1) начало;
          ~ τής οδού — начало дороги;
          απ' (или εξ) ~ής, απ' (или από) τήν ~ — сначала;
          στήν ~ — или στίς ~ές — или κατ' αρχάς — в начале;
          στίς ~ές τού μηνός — в начале месяца;
          κάνω ~ — начинать;
          κάνω τήν ~ — положить начало;
2) мн.ч. начала, основные положения, основы;
          οι ~ές τής χημείας — начала химии;
3) принцип; правило;
          κατ' ~ήν — в принципе; как правило, в основном, вообще;
          εμμονή (или αφοσίωση) σέ ~ές — принципиальность;
          ανθρωπος μέ ~ές — принципиальный человек;
          άνευ ~ών или χωρίς ~ές — без принципов, беспринципный;
4) основа, предпосылка; условие;
5) власть; мн.ч. власти, правительство;
          αι ~αί τής πόλεως — городские власти;

===
          ~ ~ — во-первых;
          ~ τό ήμισυ τού παντός — [phrase]начало - половина дела[/phrase];
          κάθε ~ καί δύσκολη — погов. [phrase]лиха беда начало[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово начало? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово начала? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово основные положения? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово основы? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово принцип? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово правило? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово основа? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово предпосылка? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово условие? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово власти? — αρχή
как на (ново)греческом будет слово правительство? — αρχή
как с (ново)греческого переводится слово αρχή? — начало, начала, основные положения, основы, принцип, правило, основа, предпосылка, условие, власти, правительство


ασυμμόρφωτοςμανίκωμαοπώραοσηδήποτεοινοπότιςκρεοζώτοαρμενίζομαικατασπαταλώμαιαποσούρνωδημαγωγικόςβατσέλλοεκατόμβαττονμεταλλογνωσίαχρυσελεφάντινοςσυρματόσχοινοαριστούχοςαπαράσκευονσφαλερόςσάρωμαχτιστόςαλαφρός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit