υπό

формы словаβ
υπό
υπ', υφ' 1. 1) (при обознач. места) под;
          ~ σκιάν — в тени;
          ~ τήν τράπεζαν — под столом;
          ~ στέγην — под крышей;
          ~ τόν Ταΰγετον — [phrase]у подножия Тайгета[/phrase];
2) (при обознач. состояния, положения) под;
          ~ τήν ηγεσίαν (или τήν καθοδήγησιν) — под руководством;
          ~ τά όπλα — под ружьём;
          ~ τόν ζυγόν — под ярмом; под игом;
          ~ τήν κηδεμονίαν — под покровительством;
          υπ' ευθύνην κάποιου — под чью-л. ответственность;
          ~ τό πύρ — под огнём;
          ~ τό κράτος τού φόβου — под страхом;
          ~ τήν πίεσιν (επίδρασιν) — под давлением (воздействием) ;
          ~ κράτησιν — под арестом;
          ~ συνοδείαν — в сопровождении;
          ~ πολιορκίαν — в осаде, на осадном положении;
          ~ στρατιωτικό ν νόμον — на чрезвычайном положении;
          ευρίσκομαι υπ' ατμόν — находиться под парами (о паровозе и т. п.) ;

2. μέ γεν. уст. (в страдат. оборотах соотв. русск. твор. пад.) ;
          συντηρούμαι υπό τού πατρός μου — быть на содержании отца;
          ανομολογούμαι υφ' όλων — быть признанным всеми;
          εγράφη υπ' εμού — написано мною;
          καλύπτομαι ~ χιόνων — быть покрытым снегом;
          τίθεμαι εις κίνησιν ~ τού εμβόλου — приводиться в движение поршнем;

===
          ~ τό πρόσχημα — под видом; под предлогом;
          ~ εχεμύθειαν — по секрету;
          ~ τόν όρο ότι... — при условии(__,__) что...;
          ~ τά όμματα κάποιου — на глазах у кого-л., под носом у кого-л.;
          τό έχω ~ σκέψιν — [phrase]я думаю об этом[/phrase];
          τό έθεσα υπ' όψιν του — [phrase]я поставил его в известность об этом[/phrase];
          λαμβάνοι υπ' όψιν μου — принимать во внимание;
          εχω υπ' οψιν μου — иметь в виду;
          λαμβάνω ~ σημείωσιν — брать на заметку; учитывать, принимать во внимание;
          καλούμαι ~ τά όπλα — быть призванным в армию;
          ~ πασαν εποψιν — со всех точек зрения, во всех отношениях;
          θέλει νά μέ έχει ~ — [phrase]он хочет(__,__) чтобы я ему подчинялся[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово под? — υπό
как на (ново)греческом будет слово под? — υπό
как с (ново)греческого переводится слово υπό? — под, под


μιάςκυβίσταςαλειμματοκέριαρτιονχιλιοφορεμένοςλουμπουνιάζωανθοκαλλιέργειαυπεύθυνααμάρααστοχώΕΚοράνιδυοσμαρίνικατασιγαστήραςομαδάρχηςεξαΰλωσηχαμαιφυήςπολυμέρειαυπερβιταμινούχοςπροσωποποιίαπροαγωγεύω
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit