λύση

формы словаβ
λύση
η 1) развязывание, отвязывание; ослабление (натянутого);
2) разборка на части (механизма);
3) решение, разрешение; разгадка;
          ~ τής απορίας — разрешение недоумения;
4) разрешение, урегулирование;
5) прекращение, устранение;
          ~ τής διαφοράς — ликвидация конфликта;
6) расторжение, аннулирование; отмена;
          ~ γάμου — расторжение брака;
7) развязка, исход;
          ~ δράματος — прям., перен. развязка драмы#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово развязывание? — λύση
как на (ново)греческом будет слово отвязывание? — λύση
как на (ново)греческом будет слово ослабление? — λύση
как на (ново)греческом будет слово разборка на части? — λύση
как на (ново)греческом будет слово решение? — λύση
как на (ново)греческом будет слово разрешение? — λύση
как на (ново)греческом будет слово разгадка? — λύση
как на (ново)греческом будет слово разрешение? — λύση
как на (ново)греческом будет слово урегулирование? — λύση
как на (ново)греческом будет слово прекращение? — λύση
как на (ново)греческом будет слово устранение? — λύση
как на (ново)греческом будет слово расторжение? — λύση
как на (ново)греческом будет слово аннулирование? — λύση
как на (ново)греческом будет слово отмена? — λύση
как на (ново)греческом будет слово развязка? — λύση
как на (ново)греческом будет слово исход? — λύση
как с (ново)греческого переводится слово λύση? — развязывание, отвязывание, ослабление, разборка на части, решение, разрешение, разгадка, разрешение, урегулирование, прекращение, устранение, расторжение, аннулирование, отмена, развязка, исход


αρμπακανέλλαβιομηχανοποιώταράσσομαιυφαντήριογιαουρτοπόλεμοςνεκροπούλιδαιμονισμόςλιθόδμητοςεύρημαενθάπτωτεμάχισμαμαγιολικήτουρκοφάσουλοάζωνοςιχνογραφικόςασκίαστοςγλυκόςψυχοκινητικόςαξιώνωδερματογόνοςαγεροκόμητος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit