αναπεπταμέν|ος

формы словаβ
αναπεπταμέν|ος
1) просторный обширный; открытый, свободный (о пространстве);
2) открытый, незащищённый;
          ~ όρμος — открытая гавань;
3) поднятый, развевающийся (о парусе, флаге и т. п.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово просторный обширный? — αναπεπταμένος
как на (ново)греческом будет слово открытый? — αναπεπταμένος
как на (ново)греческом будет слово свободный? — αναπεπταμένος
как на (ново)греческом будет слово открытый? — αναπεπταμένος
как на (ново)греческом будет слово незащищённый? — αναπεπταμένος
как на (ново)греческом будет слово поднятый? — αναπεπταμένος
как на (ново)греческом будет слово развевающийся? — αναπεπταμένος
как с (ново)греческого переводится слово αναπεπταμένος? — просторный обширный, открытый, свободный, открытый, незащищённый, поднятый, развевающийся


επιβραχυντικόςζαβιάκατακεραυνώνωανυφαίνωβρυχώμενοςαφιλοχρήματοςνομικάυποχωρώδείλιπαράνομαγαλόχορτοκαινοπρεπήςαλφαδιάνεραϊδόχορτοετερόκοιλοςζωνάριπαρασκήνιασοινίκιταράσσομαιμεθορμίζωλιόκαυτος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit