σύγχυση

формы словаβ
σύγχυση
η 1) путаница, недоразумение;
          δημιουργώ ~ — вносить путаницу;
2) смешение, путаница;
          ~ γλωσσών (εννοιών) — смешение языков (понятий) ;
3) волнение, расстройство;
          μάς έβαλε σέ μεγάλη ~ — [phrase]он нас очень расстроил[/phrase];
4) смущение, замешательство; смятение;
          προκαλώ ~ — смущать, вызывать замешательство, смятение, приводить в замешательство;
          φέρνω ~ — вносить замешательство;
          επιφέρω ~ στίς γραμμές τού εχθρού — расстраивать ряды противника;
5) раздражение, возмущение;
          ~ ειρήνης — возмущение спокойствия;
6) волнение, бунт, мятеж;
          ~ πολιτείας — [phrase]страна охвачена волнениями[/phrase];
7) юр. аффект;
          διατελώ εν πλήρει (έν μετρία) ~ύσει — находиться в состоянии полного (частичного) аффекта;
8) возмущение;

===
          ~ διανοητική — умственное расстройство#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово путаница? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово недоразумение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово смешение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово путаница? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово волнение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово расстройство? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово смущение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово замешательство? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово смятение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово раздражение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово возмущение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово волнение? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово бунт? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово мятеж? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово аффект? — σύγχυση
как на (ново)греческом будет слово возмущение? — σύγχυση
как с (ново)греческого переводится слово σύγχυση? — путаница, недоразумение, смешение, путаница, волнение, расстройство, смущение, замешательство, смятение, раздражение, возмущение, волнение, бунт, мятеж, аффект, возмущение


τρίχαςκοθρούαποκολλώμαιαφότουοικονομιούμαιαλάσπωτοςεξογκώνομαιαμαξάςκλοτσίδιυμνολογίαστεατώδηςακανόνιστοςΑϊδημήτρηςστομάχιπερσινόςΚορεάτηςσκαφείονκαλλικέλαδοςαναπετώυπεραιμίαμελανειμονώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit