αδιανέμητ|ος

формы словаβ
αδιανέμητ|ος
1) неразделённый, нераспределённый; нерозданный;
2) неделимый#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово неразделённый? — αδιανέμητος
как на (ново)греческом будет слово нераспределённый? — αδιανέμητος
как на (ново)греческом будет слово нерозданный? — αδιανέμητος
как на (ново)греческом будет слово неделимый? — αδιανέμητος
как с (ново)греческого переводится слово αδιανέμητος? — неразделённый, нераспределённый, нерозданный, неделимый


Γαλαξίαςαδελφοφάγωμαλιόλουτρααυτοσυντήρησηφυλάκισμααρχοντικόςπορώδηςεπώδυνοςξινίζομαιημίτονοανατροφοδοτώδραστηριοποιούμαιενάρθρωσηπίνγκ-πόνγκγονατιστόςτρίκυκλοαπέμφραξηβελτιούμαιλίγδαχοροπηδητόψώνια
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit