σχετίζω

формы словаβ
σχετίζω
1) ставить в связь, в зависимость, связывать; [x:trans]ставить в связь,ставить в зависимость, связывать[/x:trans]
2) сопоставлять, сравнивать; проводить аналогию (между чём-л.)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово ставить в связь? — σχετίζω
как на (ново)греческом будет слово ставить в зависимость? — σχετίζω
как на (ново)греческом будет слово связывать? — σχετίζω
как на (ново)греческом будет слово сопоставлять? — σχετίζω
как на (ново)греческом будет слово сравнивать? — σχετίζω
как на (ново)греческом будет слово проводить аналогию? — σχετίζω
как с (ново)греческого переводится слово σχετίζω? — ставить в связь, ставить в зависимость, связывать, сопоставлять, сравнивать, проводить аналогию


χρωματογόνοςσχεδιάγραμμαγιώμαενδέτηςαυτόνομαέντεχνοςαβέρτοςφρουριακόςχελωνίδεςπονημάτιοναναρχιστικόςφεγγαριάζομαικοίτηστριγγίζωεπικολλητικόςπειθαρχικάαπαγγελίαφυσιολατρίααργορόλευκοςδοσμέναραχατλίδικος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit