πεταμέν|ος

формы словаβ
πεταμέν|ος
1) брошенный; заброшенный, покинутый;
2) выброшенный, ненужный, бесполезный;
3) валяющийся;
4) отстранённый, освобожденный, снятый (с работы);

===
          ~α λεφτά — выброшенные (на ветер) деньги#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово брошенный? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово заброшенный? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово покинутый? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово выброшенный? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово ненужный? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово бесполезный? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово валяющийся? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово отстранённый? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово освобожденный? — πεταμένος
как на (ново)греческом будет слово снятый? — πεταμένος
как с (ново)греческого переводится слово πεταμένος? — брошенный, заброшенный, покинутый, выброшенный, ненужный, бесполезный, валяющийся, отстранённый, освобожденный, снятый


ανοσμίαδημοπράτησηστραβώνομαιξεψείριασμακουρεμένοςαψοχούλευτοςαμαξοπηγείοσκουληκομερμηγκότρυπατουτέστιαφήγησηαποτιμητήςκυριευμένοςμύροπαιδαγωγικάμπαχτσεβάνοςπάνωπροβολικόςσταφιδόψωμοαστέρητοςκακουργίαμειονεκτώ
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit