αμακαδόρικ|ος

формы словаβ
αμακαδόρικ|ος
доставшийся даром; дармовой (разг.)



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово доставшийся даром? — αμακαδόρικος
как на (ново)греческом будет слово дармовой? — αμακαδόρικος
как с (ново)греческого переводится слово αμακαδόρικος? — доставшийся даром, дармовой


ατσαλόστομοςαφιόνικάθομαιψιμυθίτηςαμφιβληστροειδήςιστορικότητακαρόδρομοςκινητοποιούμαιφουντούκοςγιούκοςπεντοζάληςκωλαρίνοςδιακρατώκατήςγονόκοκκοςκάκαδοκουτσούναξενύχτιζωλακουβίτσαλυτόςλιχούδης




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit