αδιακοίνωτ|ος

формы словаβ
αδιακοίνωτ|ος
не доведённый до сведения, необнародованный; не могущий быть обнародованным#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово не доведённый до сведения? — αδιακοίνωτος
как на (ново)греческом будет слово необнародованный? — αδιακοίνωτος
как на (ново)греческом будет слово не могущий быть обнародованным? — αδιακοίνωτος
как с (ново)греческого переводится слово αδιακοίνωτος? — не доведённый до сведения, необнародованный, не могущий быть обнародованным


αναδίπλωμακουρελόχαρτοδιαιρέτηςμοχλόςαγγονόςμαρτυρίκιγκίνιαχολεριασμένοςαβάπτιστοςκοτίσιοςυδροστάσιοαζωτούχοςαρρίζωτοςυπόσχεσημάραμααποθαμάζωξαίνιοχαλάζιονμουχαπέτιαπροσμάχητοςγκάστρι
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit