εσώκλειστ|ος

формы словаβ
εσώκλειστ|ος
приложенный, вложенный (в конверт)#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово приложенный? — εσώκλειστος
как на (ново)греческом будет слово вложенный? — εσώκλειστος
как с (ново)греческого переводится слово εσώκλειστος? — приложенный, вложенный


πυργίσκοςχρηματοδότησηερίνωσιςπινέλλοαπαρσηκρουνόςδεψχκήκρημνίζομαιπίκραμακινηματόγραφοςαμάλλιαστοςέπομαιπροεξόφλησηχωλότητακρυφοκυττάζωευπάθειατσαπέλλακουράδαςεύθετοςπεντηκονταετηρίδααναμόχλευση
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit