κόφτω

формы словаβ
κόφτω
1. 1) резать, разрезать; рассекать; срезать, отрезать, обрезать;
2) прям., перен. рвать, разрывать;
          ~ τίς σχέσεις — разрывать отношения;
3) рвать, срывать (цветы, фрукты);
4) урезать, сокращать, уменьшать;
          δέν έκοψε ούτε λεπτό — [phrase]он не сделал скидки ни на одну лепту[/phrase];
5) обрезать, порезать, поранить;
6) стричь (волосы, ногти);
          ~ τά μαλλιά μου — стричься;
7) кроить (одежду, обувь);
8) рубить (лес);
9) чеканить (монету);
10) молоть, размалывать (кофе и т. п.);
11) бросать, прекращать (курение и т. п.);
12) прекращать подачу (воды, газа и т. п.), перекрывать (воду, газ и т. п.); отрезать (свет);
13) назначать (сумму);
          ~ τιμή — назначать, определять цену;
14) отнимать, отбивать (охоту к чему-л.);
          ~ τήν όρεξη — отбивать аппетит;
          ~ τήν δίψα — утолять жажду;
15) резать, причинять боль; жать (о ботинках и т. п.);
16) απρόσ. :
          τί σέ ~ει; — [phrase]какое тебе дело?[/phrase];
          αυτό μέ ~ει πολύ — [phrase]это меня очень интересует[/phrase];
          πόσο ~ει αυτό; — [phrase]сколько это стоит?[/phrase];

===
          ~ καρφιά — дрожать от холода;
          ~ χρήματα (или παράδες) — много зарабатывать;
          ~ δρόμο — а) срезать путь; б) покрывать большое расстояние; много ходить;
          ~ δεξιά (αριστερά) — поворачивать вправо (влево) ;
          ~ πολλές ψευτιές — много врать;
          ~ καί ράβω — а) самовольничать, делать всё(__,__) что заблагорассудится; б) много болтать;
          τού κόψανε χίλιες δραχμές μισθό — [phrase]ему назначили жалованье тысячу драхм[/phrase];
          αύτη η δουλειά ~ει γόνατα — [phrase]эта работа валит с ног[/phrase];
          εδώ μας έκοψε τό κρύο — [phrase]здесь нас насквозь пронизал холод[/phrase];
          μού κοψες τό αίμα (или τή χολή) — [phrase]ты меня здорово напугал[/phrase];
          μέ κόψανε στά χαρτιά — [phrase]нас??? обставили в карты[/phrase];

2. резать, быть годным для резанья;
          δέν ~ει τό μαχαίρι — [phrase]нож не режет[/phrase];

===
          ~ει τό μυαλό (или τό κεφάλι) του — [phrase]он хорошо соображает, голова у него хорошо работает[/phrase];
          ~ει η γλώσσα του — [phrase]у него язык хорошо подвешен[/phrase];
          έκοψε τό γάλα — [phrase]молоко свернулось[/phrase];
          έκοψε τό κρασί — [phrase]вино прокисло[/phrase];
          τό χρώμα έκοψε — [phrase]краска вылиняла[/phrase];
          εκοψε τό κρύο (ο αέρας) — [phrase]холод (ветер) спал[/phrase];
          κόφτο! — [phrase]прекрати![/phrase];
          κόφτο από δώ — [phrase]уходи отсюда, убирайся, проваливай[/phrase]#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово резать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово разрезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово рассекать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово срезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово отрезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово обрезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово рвать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово разрывать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово рвать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово срывать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово урезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово сокращать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово уменьшать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово обрезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово порезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово поранить? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово стричь? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово кроить? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово рубить? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово чеканить? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово молоть? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово размалывать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово бросать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово прекращать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово прекращать подачу? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово перекрывать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово отрезать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово назначать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово отнимать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово отбивать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово резать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово причинять боль? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово жать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово резать? — κόφτω
как на (ново)греческом будет слово быть годным для резанья? — κόφτω
как с (ново)греческого переводится слово κόφτω? — резать, разрезать, рассекать, срезать, отрезать, обрезать, рвать, разрывать, рвать, срывать, урезать, сокращать, уменьшать, обрезать, порезать, поранить, стричь, кроить, рубить, чеканить, молоть, размалывать, бросать, прекращать, прекращать подачу, перекрывать, отрезать, назначать, отнимать, отбивать, резать, причинять боль, жать, резать, быть годным для резанья


τορνευτόςεκλεπτύνωπαπόριαναμερισμένοςπρόσωαντεπικουρώχιονιάςυπερθεμάτισηχρυσόβουλοενδυναμωτικόςακοιμησιάηλιάζωαμυγδαλοειδήόμορφαεισάγωαδιαφάνειασυννεφιαστόςανδροκρατούμενοςφραξιονιστήςμάγγωμαπανοραμικός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit