ραδιοφωνία

формы словаβ
ραδιοφωνία
η 1) радиотелефония;
2) радиовещание;
          Εθνικόν ίδρυμα ~ς — Афинская радиостанция, греческое центральное радио



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово радиотелефония? — ραδιοφωνία
как на (ново)греческом будет слово радиовещание? — ραδιοφωνία
как с (ново)греческого переводится слово ραδιοφωνία? — радиотелефония, радиовещание


τσομπάνικοςλούπινοςπλανητάριοαναμιγνύομαινοσολογίαηθικοποίησηηλιοσκοπίασαπουνάδικοδιάτασησεμιγδάλιεπαναδίπλωσιςαυτοδιαφημίζομαιναυπηγοξυλουργόςφωτοηλεκτρικόςεξαπλώνομαιαμέτρητοςεμφιάλωσιςεγκοινωνισμόςπάληαθεΐαβραχύκαννος




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit