τυχαίνω

формы словаβ
τυχαίνω
(αόρ. έτυχα) 1. случайно, неожиданно встретить (кого-л.), натолкнуться (на кого-л.);

2. 1) быть, находиться, присутствовать;
2) выпадать на долю, доставаться;
          τού έτυχε στή λοταρία... — [phrase]он выиграл в лотерею...[/phrase];
3) απρόσ. бывает, случается; приходится;
          σας έτυχε ποτέ νά..; — [phrase]случалось ли вам когда-нибудь...?[/phrase];
          δέν έτυχε νά πάει εκεί — [phrase]ему не случалось бывать там[/phrase];
          ~ει κάποτε νά... — [phrase]случается(__,__) что...[/phrase];
          έτυχε νά... — [phrase]случилось так(__,__) что...; случайно [/phrase] (сделал что-л.) ;
          έτυχε νά βρω... — [phrase]я случайно нашёл...[/phrase];
          έτυχε νά πάω στό θέατρο — [phrase]я случайно попал в театр[/phrase];

===
          ότι τύχει — [phrase]что попало[/phrase];
          όπως τύχει — [phrase]как придётся; как попало[/phrase];
          άν ~ει — в случае, при случае, если придётся;
          πώς έτυχες εδώ; — [phrase]какими судьбами?[/phrase];
          μήν τύχει καί του πεις... — [phrase]смотри, ни в коем случае не говори ему(__,__) что...[/phrase]



#(ново)греческий словарь



как на (ново)греческом будет слово неожиданно встретить? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово натолкнуться? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово быть? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово находиться? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово присутствовать? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово выпадать на долю? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово доставаться? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово бывает? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово случается? — τυχαίνω
как на (ново)греческом будет слово приходится? — τυχαίνω
как с (ново)греческого переводится слово τυχαίνω? — неожиданно встретить, натолкнуться, быть, находиться, присутствовать, выпадать на долю, доставаться, бывает, случается, приходится


ταχύτατασουρμέςαυτοκριτικόςσύγκρυοκαλησπερίζομαιαυτοκυβερνιέμαιφωτοβολίαναυαγώντοματιάάφκιαστοςγλωσσοτρώγωρυτίδαβαρελοποιόςδιαπυούμαικατώιαπολογητήςπαιδοποιίαμεταλαβαίνωχριστούγενναβυθόμετροστυλοβάτης




        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit