παρουσιάζομαι

формы словаβ
παρουσιάζομαι
1) являться, появляться; представать;
          ~ομαι στήν καθορισμένη ώρα — являться в назначенный час;
          ~ομαι στό δικαστήριο или ~ομαι ενώπιον τού δικαστηρίου — представать перед судом;
2) представляться, появляться, возникать;
          ~εται ευκαιρία — [phrase]представляется случай[/phrase];
          παρουσιάστηκαν τεχνικές ανοιμαλίες — [phrase]возникли технические неполадки[/phrase];
3) оказываться; обнаруживаться;
          η διεθνής κατάσταση ~εται περιπλεγμένη — [phrase]международное положение осложнилось[/phrase];
4) представляться, рекомендоваться (при знакомстве и т. п.);
5) являться (к начальнику, командиру и т. п.);
6) выдаваться, случаться (об оказии, удобном случае);
7) :
          ~ομαι σάν (или γιά)... — выдавать себя за...#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово являться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово появляться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово представать? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово представляться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово появляться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово возникать? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово оказываться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово обнаруживаться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово представляться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово рекомендоваться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово являться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово выдаваться? — παρουσιάζομαι
как на (ново)греческом будет слово случаться? — παρουσιάζομαι
как с (ново)греческого переводится слово παρουσιάζομαι? — являться, появляться, представать, представляться, появляться, возникать, оказываться, обнаруживаться, представляться, рекомендоваться, являться, выдаваться, случаться


ελκυσμόςληξιαρχικόςαποτυπώνωδόγηςπεριστασιακάγκρέμισμαγείσοδεσποτισμόςεναποθήκευσιςδεκασχιδήςπεπλόγλαυκασπιτικόστέππημνηστήραςπυρεκβόλοςχοντρόκωληεξάτομοςεπιγόμωσησυγκαλώεβραιολόγοςγαϊδουρινός
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit