φύλλο

формы словаβ
φύλλο
το 1) лист (в разн. знач.); лепесток (цветка);
          ~ καπνού — табачный лист;
          ~ χάρτου — лист бумаги;
          τυπογραφικό ~ — типографский лист;
          ~ λευκοσιδήρου — лист жести;
          γυρίζω τό ~ — а) перевёртывать страницу; б) перен. изменять взгляды, убеждения, позицию;
2) (чаще мн.ч. ) листва;
3) издание; газета; журнал;
          καθημερινό ~ — ежедневная газета;
4) номер (газеты);
          στό σημερινό ~ τής εφημερίδας... — [phrase]в сегодняшнем номере газеты...[/phrase];
5) удостоверение, билет (документ);
          ~ αδείας — воен. увольнительная записка; отпускное свидетельство;
          ~ απουσίας — отпускной билет;
          ~ πορείας — а) путевой лист; путёвка; б) командировочное предписание, удостоверение;
          ~ ατομικής προσκλήσεως — призывная повестка;
          ~ ποιότητας — служебная характеристика;
          ~ μητρώου — мобилизационный список;
6) карта (игральная);
          έχω ~ — [phrase]мне везёт в карточной игре[/phrase];
7) створка;
          τά ~α τού παραθύρου — створки окна;
8) полотнище (материи и т. п.);

===
          ~ συκής — фиговый листок;
          άνευ φύλλου συκής — бесстыдный, нахальный;
          απ' τά ~α τής καρδιάς μου — от всего сердца#(ново)греческий словарькак на (ново)греческом будет слово лист? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово лепесток? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово листва? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово издание? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово газета? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово журнал? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово номер? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово удостоверение? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово билет? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово карта? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово створка? — φύλλο
как на (ново)греческом будет слово полотнище? — φύλλο
как с (ново)греческого переводится слово φύλλο? — лист, лепесток, листва, издание, газета, журнал, номер, удостоверение, билет, карта, створка, полотнище


ψαραγοράαπισχναίνομαιπλεονάζωνΤερψιχόρηγναφευτικόςκατευθυνόμενοςγαλλοπούλαμπούρδαδιίσταμαιγιασεμάκιαδιάψευστοςεπουλώνομαιδεκατιστήςσταθμευμένοςλιθολογίαζήσιμοςβαρύπνιαρμπορίζωυπεροπτικόςυδρορρόηαναρμόδιος
        греческий словарь 2009-2016 © Разработка и поддержка сайта - LingvoKit